hidden

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI VẼ TRANH THEO SÁCH LẦN 7 NĂM 2022

  • 29/06/2022
  • 113

Vòng Sơ khảo Cuộc thi vẽ tranh được tiến hành chấm thi từ ngày 21/6 đến 23/6/2022, Ban Giám khảo đã chọn ra 103 tác phẩm của 103 em vào thi trực tiếp Vòng chung kết (Có danh sách kèm theo).

  94 BTC.PDF
  • Phòng TTTM & TH