hidden

GIỚI THIỆU SÁCH – [HUỲNH TẤN PHÁT – TIỂU SỬ]

  • 15/02/2023
  • 276

                                                                                GIỚI THIỆU SÁCH – [HUỲNH TẤN PHÁT – TIỂU SỬ]

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các khóa I, II, III, VI, VII, VIII, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một trong những trí thức tài năng và giàu tâm huyết, một nhà yêu nước nhiệt thành, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc.

Cuộc đời kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, về ý chí và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, một nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị, khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/2/1913 - 15/2/2023), để giúp quý vị bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp vì dân, vì nước của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thư viện tỉnh Tây Ninh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách mang tên “Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử”.

“Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử” là đề tài thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam theo Quyết định số 268-QĐ/TW, ngày 12/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cuốn sách gồm 6 chương, phác họa chân thực chân dung Huỳnh Tấn Phát từ quê hương, gia đình, tuổi thơ và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, trong Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, rồi sau này là Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước... Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người cộng sản kiên trung, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.

        Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cương vị nào, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát luôn thể hiện tinh thần trung kiên, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc độc lập, nhân dân tự do, đất nước thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, với tính khiêm nhường, lòng vị tha, nhân hậu, đức độ, gắn bó mật thiết với nhân dân và tinh thần hăng hái làm việc tới hơi thở cuối cùng. Cuộc đời hoạt động không mệt mỏi và những cống hiến to lớn cho đất nước và dân tộc của ông là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Do công lao và thành tích đối với cách mạng, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng ông Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết.

Thông qua cuốn sách “Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử” chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ đó, chúng ta càng thêm trân trọng công lao và cống hiến to lớn của ông - người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Ông để lại cho chúng ta bài học quý báu về nhân cách sống và hoạt động của người cách mạng, đó là: giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm, nhân ái với đồng bào, chiến sĩ; bình tĩnh lắng nghe, suy nghĩ, cân nhắc, giải quyết công việc hợp lý, vừa có lý luận vừa có thực tế và trên cơ sở tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện chủ trương, chính sách đã vạch ra, nhằm đem lại kết quả thiết thực nhất cho cách mạng và nhân dân.

Liên hệ ngay với Thư viện tỉnh Tây Ninh (số 83 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh) để tìm đọc những quyển sách hay nhé!

  • Phòng TTTM & TH