hidden

Giới thiệu sách - Khí phách nữ nhân nơi công sở

  • 07/03/2023
  • 176
        Tại sao mức lương phụ nữ nhận được lại thấp hơn nam giới dù trình độ và năng lực ngang nhau? Tại sao giá trị của phụ nữ trong công việc chưa được coi trọng? Khí phách nữ nhân nơi công sở sẽ chia sẻ với bạn đọc góc nhìn của những phụ nữ thành đạt và nổi tiếng về vấn đề này, đồng thời mang đến cho nữ giới những chiến lược hiệu quả để khẳng định giá trị của bản thân và có được mức lương xứng đáng”..
💡 Trích Khí phách nữ nhân nơi công sở/ Tác giả: Mika Brzezinski
  • Phòng TTTM & TH