hidden

GIỚI THIỆU SÁCH - KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 – 7/5/2022)

  • 04/05/2022
  • 47

Cách đây hơn sáu mươi năm (ngày 7/5/1954) quân và dân Việt Nam ở Mặt trận Điện Biên Phủ đã lập nên chiến thắng vĩ đại – tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm quân sự của Pháp ở Điện Biên Phủ. Đó là kết quả trực tiếp của cuộc chiến đấu 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng, chí không mòn” của quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đã lập chiến công thần kỳ góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, đưa đến việc giành thắng lợi cho đấu tranh ngoại giao và ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Việt Nam (1945-1954); mở ra thời kỳ sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; nó cũng có tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia, châu lục.

Nối tiếp và phát huy sức mạnh, ý chí và bài học của Chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương và chủ quyền Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đưa Việt Nam vào quá trình hội nhập với khu vực và thế giới.

Cuốn sách "Thiên sử vàng Điện Biên Phủ" với trên 200 bức ảnh tư liệu quý cùng bài viết, cuốn sách tái hiện một cách trung thực và sinh động sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cũng như sự “thay da đổi thịt” của Điện Biên Phủ từ chiến trường đổ nát năm xưa thành vùng đất khang trang nơi cực tây Tổ quốc. Giúp thế hệ trẻ hiểu được những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đi trước cho cuộc sống hòa bình, độc lập ngày hôm nay, từ đó thêm tin yêu vào sức mạnh vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực phấn đấu trong lao động, học tập để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

            SÁCH ĐANG CÓ TẠI THƯ VIỆN TỈNH TÂY NINH.

  • Phòng TTTM & TH