hidden

KH Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh theo Sách lần 7 năm 2022 - Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 - Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến năm 2022

  • 28/03/2022
  • 179

 

1.     Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh theo sách lần 7 năm 2022 Chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”

Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Vòng loại: Bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2022 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

          Chung kết: Dự kiến vào tháng 6/2022. (BTC sẽ có thông báo cụ thể).

Địa điểm: Vòng chung kết (BTC sẽ có thông báo cụ thể).

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: KH Cuộc thi vẽ tranh


2.    2.     Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

  Thời gian phát động: Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/6/2022.

  Thời gian nhận bài dự thi: từ tháng 4/2022 đến hết ngày 30/6/2022

  Thời gian tổng kết, trao giải Vòng sơ khảo:

   Dự kiến vào tháng 7/2022 (sẽ có thông báo cụ thể sau)

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: KH Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc


 2 3.        Triển khai Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

          Thời gian tổ chức Cuộc thi: - Vòng sơ loại được chia thành 02 giai đoạn:

         * Giai đoạn 1: + Thời gian nhận bài: từ ngày 01/4 đến ngày 15/5/2022. + Thời gian bình chọn công khai: từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2022.

         * Giai đoạn 2: + Thời gian nhận bài: từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/7/2022. + Thời gian bình chọn công khai: từ ngày 06/9 đến ngày 20/9/2022. Các bài thi có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết. - Vòng chung kết + Tổ chức bình chọn công khai: từ ngày 30/9 đến ngày 10/10/2022. + Ban Tổ chức tổng hợp điểm bài dự thi từ điểm bình chọn của cộng đồng và điểm chấm của Ban Giám khảo làm căn cứ để xếp giải thưởng.

         - Lễ tổng kết và trao giải, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội và kết hợp phát sóng trực tuyến.

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: KH Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến

  • Phòng TTTM & TH