hidden

THÔNG BÁO GIA HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022

  • 22/03/2023
  • 366

*  Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyển: 05 chỉ tiêu

- Vị trí công tác Công tác phục vụ bạn đọc, bảo quản tài liệu và mạng lưới thư viện (Ngạch kỹ thuật viên hạng IV, Mã số V.05.02.08)

- Vị trí công tác Thông tin -  Thư mục và Tin học: 01 chỉ tiêu (Ngạch Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06); 

- Vị trí công tác Bổ sung và xử lý tài liệu: 01 chỉ tiêu (Ngạch Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06); 

- Vị trí công tác Hành chính, tổ chức, tổng hợp: 01 chỉ tiêu (Ngạch Chuyên viên, Mã số 01.003); 

- Vị trí Kế toán: 01 chỉ tiêu (Ngạch Kế toán viên, Mã số 06.031 ).

        Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Kể từ ngày 27/03/2023 đến hết ngày 27/04/2023. Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ tới 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ( trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

        Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và hồ sơ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cổng thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: https://sovhttdl.tayninh.gov.vn  hoặc liên hệ qua điện thoại số 0276.3813425 (gặp Hoàng) để được hướng dẫn./.


  • Phòng TTTM & TH