hidden

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021

  • 08/07/2021
  • 79
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyển: 01 vị trí, 02 chỉ tiêu.

- Vị trí công tác Thông tin - Thư mục và Tin học: 01 chỉ tiêu (Ngạch Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06) và 01 chỉ tiêu (Ngạch Quản trị viên hệ thống hạng  III, Mã số V.11.06.14).

Xem thông tin chi tiết tại: 

  • Phòng TTTM & TH

Mới nhất

Cuốn sách là tập hợp những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính là: Những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.