hidden

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THƯ VIỆN TỈNH TÂY NINH NĂM 2022

  • 03/01/2023
  • 386

       *  Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyển: 05 chỉ tiêu

- Vị trí công tác Công tác phục vụ bạn đọc, bảo quản tài liệu và mạng lưới thư viện (Ngạch kỹ thuật viên hạng IV, Mã số V.05.02.08)

- Vị trí công tác Thông tin -  Thư mục và Tin học: 01 chỉ tiêu (Ngạch Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06); 

- Vị trí công tác Bổ sung và xử lý tài liệu: 01 chỉ tiêu (Ngạch Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06); 

- Vị trí công tác Hành chính, tổ chức, tổng hợp: 01 chỉ tiêu (Ngạch Chuyên viên, Mã số 01.003); 

- Vị trí Kế toán: 01 chỉ tiêu (Ngạch Kế toán viên, Mã số 06.031 ).

        Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và hồ sơ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cổng thông tin điện tử của Sở hoặc liên hệ qua điện thoại số 0276.3813425 (gặp Hoàng) để được hướng dẫn.

        *  Xem thông tin chi tiết tại: https://sovhttdl.tayninh.gov.vn/vi/news/tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2022-1451.html


  • Phòng TTTM & TH