hidden

Mới nhất

Cuốn sách “Những điều cần biết về bán hàng đa cấp” do Vũ Thúy Vinh chủ biên, Nhà xuất bản Công thương ấn hành sẽ giúp độc giả hiểu rõ những quy định chung về hoạt động bán hàng đa cấp, cũng như những hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp, giúp người đọc hiểu rõ những mặt lợi và hại của hình thức kinh doanh này, mà hành xử cho đúng, tránh vi phạm pháp luật. Sách gồm 8 chương, mỗi chương được trình bày theo dạng hỏi – đáp: Hỏi – đáp những quy định chung về hoạt động bán hàng đa cấp, Hỏi – đáp những quy định về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Hỏi - đáp về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, Hỏi – đáp về quản lý người tham gia bán hàng đa cấp, Hỏi – đáp về hoạt động bán hàng đa cấp, Hỏi – đáp về ký quỹ, Hỏi – đáp về tránh nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Hỏi – đáp về hành vi vi phạm quy định bán hàng đa cấp. Cuối sách kèm phần phụ lục gồm 18 mẫu đơn liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.

Xem nhiều nhất

Truyền cảm hứng, Kết nối và lan tỏa tri thức. Món quà dành cho những người yêu thích đọc sách, những người đã, đang và sẽ góp phần thúc đẩy văn hoá đọc.