hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ THƯ VIỆN

Nhằm tạo điều kiện cho công tác cấp thẻ thư viện được nhanh chóng, bạn đọc có thể đăng ký thông tin cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Thư viện tỉnh Tây Ninh: https://thuvien.tayninh.gov.vn.

Bước 1: Bạn đọc vào thẻ “Đăng ký mở thẻ”.


Bước 2: Điền thông tin như mẫu hướng dẫn sau:

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin trên thì bấm chọn vào “Đăng ký”để hoàn tất việc đăng ký cấp thẻ thư viện.

* Lưu ý: Dấu (*) là phần bắt buộc nhập.

Nếu quá thời gian 7 ngày kể từ ngày bạn đăng ký thông tin trên chuyên mục này mà bạn không đến thư viện để làm thủ tục nhận thẻ thì thông tin của bạn sẽ bị xóa bỏ. 

 

THƯ VIỆN TỈNH TÂY NINH